Tên miền là một địa chỉ duy nhất hay một nhận dạng trên Internet gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm: a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII (gọi là tên miền mã ASCII) b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia (gọi là tên miền đa ngữ (IDN)) Một ví dụ dễ nhận biết là google.com: Loại rằng tên miền trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, và hệ thống máy chủ tên trên toàn thế giới kết nối máy tính của bạn để nội dung của các trang web của Google. Tên miền đôi khi được gọi là bất động sản của World Wide Web. Một tên miền độc quyền cho một mảnh đất độc đáo về cảnh quan Internet.
Bảo vệ Tên miền Cấp cao nhất (Locking Domain / Khóa tên miền) là dịch vụ khóa tên miền ở cấp Registry (Đơn vị cao nhất cấp phát và quản lý tên miền đó – Registry Lock) với Verisign (tên miền quốc tế) và VNNIC (tên miền Việt Nam) nhằm mục đích bảo vệ tên miền an toàn tuyệt đối. Tên miền có đăng ký dịch vụ này sẽ hoàn toàn không thể bị hack, không bị đánh cắp, không bị chuyển sang một Registrar (Nhà đăng ký) khác mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì.
Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email). Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu tên miền của bạn.

qừqwfqwfqw