Bảo mật và toàn diện


TPcloud đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu và đưa ra gói giải pháp cho mối quan tâm hàng đầu của chính phủ về bảo mật. Bất cứ lúc nào , ở đâu, dữ liệu đám mây của tổ chức luôn được đảm bảo an toàn, bảo mật và sẵn sàng được sử dụng.
Bảo mật và toàn diện
Giải pháp địa phương hóa

Chúng tôi làm việc với đối tác địa chương của chúng tôi, những người có kinh nghiệm cung cấp giải pháp CNTT trong nhiều tổ chức chính phủ.

Chủ quyền dữ liệu

Tất cả cơ sở hạ tầng và dữ liệu khách hàng của chúng tôi được đặt an toàn trong trung tâm dữ liệu của Việt Nam.

Tiết kiệm chi phí

Không còn áp lực bỏ vốn lớn cho đầu tư ban đầu cho phần cứng hay duy trì đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ.TPcloud giải quyết bài toán bằng tối ưu chi phí.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Dùng thử TPCloud Server trong 3 ngày với cấu hình 2 Core - 2 GB RAM - 100GB HDD + 60GB SSD
Dùng thử TP CDN miễn phí 100GB dung lượng trong vòng 30 ngày
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí