Ứng dụng truyển khai nhanh trên Host TPcloud


Không cần thao tác phúc tạp, ngay khi Host TPcloud tiếp nhận ứng dụng của bạn, ứng dụng có thể hoạt động triển khai hoạt động ngay khi sẵn sàng. Và, bạn hoàn toàn quản lý cơ sở hạ tầng theo cách tối ưu nhất.
Ứng dụng truyển khai nhanh trên Host TPcloud
An toàn dữ liệu

TPcloud Hosting đảm bảo cho dữ liệu App của bạn được bảo mật và an toàn cấp doanh nghiệp với 3 cấp độ: bảo mật điện tử , bảo mật cơ học, cách ly máy chủ & lưu trữ.

Kiểm soát lưu lượng

Bạn có thể chia tỷ lệ liền mạch để xử lý biến động nhanh chóng về số lượng người dùng bằng cách sử dụng tài khoản của tôi để quản lý tài nguyên hệ thống của bạn bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm.

Tối ưu chi phí

Bạn tiết kiệm được khoản chi phí lớn đầu tư ban đầu cho thiết lập cơ sở hạ tầng. Thay vào đó, bạn chỉ phải chi trả cho phần phí hoạt động và lưu lượng sử dụng thực tế.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Dùng thử TPCloud Server trong 3 ngày với cấu hình 2 Core - 2 GB RAM - 100GB HDD + 60GB SSD
Dùng thử TP CDN miễn phí 100GB dung lượng trong vòng 30 ngày
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí