Tiếp cận khách hàng của bạn nhanh hơn


Nền tảng dữ liệu đám mây chung của TPcloud cho phép truy cập theo yêu cầu vào các máy chủ và trung tâm dữ liệu cấp doanh nghiệp
Tiếp cận khách hàng của bạn nhanh hơn
Lưu trữ ứng dụng

Tất cả sản phẩm trực tuyến của bạn đề được lưu trữ trên TPcloud Host với quyền quản lý dữ liệu và hệ thống cao nhất.

Lưu trữ SaaS

TPcloud cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào bộ dụng cụ VMware, cho phép cấp độ quản lý cao nhất.

DMZ doanh nghiệp

TPcloud cung cấp giải pháp an toàn cho dữ liệu doanh nghiệp tránh khỏi các cuộc tấn công nguy hại qua internet, đảm bảo dữ liệu và hệ thống của bạn luôn an toàn.

Sản phẩm của chúng tôi


Dùng thử miễn phí


Dùng thử TPCloud Server trong 3 ngày với cấu hình 2 Core - 2 GB RAM - 100GB HDD + 60GB SSD
Dùng thử TP CDN miễn phí 100GB dung lượng trong vòng 30 ngày
Dùng thử ngay
Dùng thử miễn phí